Zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap:

 • heet ook het basisondersteuningsbudget.
 • bedraagt 300 euro per maand (een vast bedrag).
 • is voor mensen met een erkende handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • krijg je automatisch als je er recht op hebt, je moet (en kan) het niet aanvragen.
 • wordt uitbetaald door je zorgkas.
 • is niet belastbaar.

Je krijgt het automatisch (geen aanvraag)

Behoor je tot een van de groepen voor een zorgbudget voor mensen met een handicap, dan zal je zorgkas contact met je opnemen zodra je in aanmerking komt voor een budget.

Je hoeft zelf geen aanvraag te doen of contact op te nemen.

De zorgkas zal je met een brief op de hoogte brengen en indien nodig bijkomende gegevens opvragen, bijvoorbeeld je rekeningnummer. Je zorgkas betaalt het zorgbudget voor mensen met een handicap uit. De uitbetaling gebeurt telkens op het einde van de maand.

Behoor je niet tot een van deze groepen, dan kan je geen zorgbudget voor mensen met een handicap krijgen of aanvragen.


Voor mensen met een handicap en bestaand attest

Het zorgbudget is voor mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben.

Het gaat om deze mensen:

 1. Vanaf mei 2019 zal het zorgbudget voor mensen met een handicap uitbetaald worden aan volwassenen met een handicap die bij het VAPH om een persoonsvolgend budget gevraagd hebben, en wiens vraag in de loop van 2017 de hoogte prioriteit kreeg. Ze moeten sinds de tweede jaarhelft van 2017 (vóór 16 oktober 2017) met hun vraag geregistreerd staan in prioriteitengroep 1 of 2.

 2. Sinds september 2016 wordt het zorgbudget voor mensen met een handicap uitbetaald aan volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg. Dit betekent geregistreerd staan met een actieve zorgvraag op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016.

 3. Sinds 2017 wordt het zorgbudget voor mensen met een handicap uitbetaald aan minderjarigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met een handicap. Het gaat ook hier om specifieke groepen die al geregistreerd zijn en bestaande attesten hebben.

 4. Personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kunnen onder bepaalde voorwaarden vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap.

Er zijn twee bijkomende voorwaarden:

 1. Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp” bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan vanaf 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het zorgbudget.
  Naast de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH zijn er nog andere vormen van ondersteuning, die ze niet kunnen combineren met het zorgbudget voor mensen met een handicap.
 2. Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas.
  • Als je ouder bent dan 25 jaar en in Vlaanderen woont, is aansluiten bij een zorgkas sowieso verplicht. Je betaalt daarvoor een zorgpremie.
  • Tussen 18 en 25 jaar is aansluiten bij een zorgkas gratis (en niet verplicht, maar wel noodzakelijk voor een zorgbudget).
  • Jonger dan 18 jaar? Je sluit je gratis aan, en minstens één van de ouders moet aangesloten zijn bij een zorgkas, indien zij aan de voorwaarden voor een aansluiting voldoen.

En in het Brussels Gewest?

Voor inwoners van het Brussels Gewest gelden dezelfde voorwaarden voor het zorgbudget voor mensen met een handicap als voor inwoners van Vlaanderen. En tot tot 2020 is er geen wachttijd voor inwoners van Brussel.

> Meer over het zorgbudget in het Brussels Gewest

 

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Heb je vragen over je zorgpremie of zorgbudget? Daarmee kan je terecht bij je zorgkas.