Wat is er veranderend op 1/1/2019?

Van RIZIV en VAPH naar Vlaamse sociale bescherming

Sinds 1/1/2019 zijn tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.

  • Daarvoor waren die tussenkomsten voor het grootste deel een onderdeel van de federale sociale zekerheid. De tussenkomsten werden toen betaald door het RIZIV, via de ziekenfondsen.
  • Bij Vlaams agentschap voor personen met een handicap konden mensen met een erkende handicap aanvullende tegemoetkomingen aanvragen voor hun mobiliteitshulpmiddel. Ook die tegemoetkomingen zijn nu een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming.

Meer mogelijkheden

Wat is er veranderd sinds de mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel zijn van de Vlaamse sociale bescherming?

  • Aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming: aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming (en het betalen van de zorgpremie) is nu een voorwaarde om een tussenkomst voor mobiliteitshulpmiddelen te krijgen. Aansluiting is sowieso verplicht in het Vlaams gewest.  
  • Aanvraag via altijd een gemandateerd verstrekker en je zorgkas: een tussenkomst voor een mobiliteitshulpmiddel aanvragen, doe je nu via een door de Vlaamse overheid gemandateerde verstrekker en je zorgkas. Nier mee rbij je ziekenfonds of het VAPH. Je hebt nog steeds een voorschrift nodig van je arts. In sommige gevallen heb je een rapport nodig van een "rolstoel advies team". 
  • Onderhoud en herstel via derdebetalersregeling en bij een gemandateerd verstrekker: herstellingen en onderhoud van je mobiliteitshulpmiddel moet je nu altijd laten doen bij een gemandateerd verstrekker. De factuur hoef je niet meer zelf voor te schieten. Zolang je er een een budget of "teller" voor hebt, factureert je verstrekker rechtsreeks aan je zorgkas.
  • Leeftijdsonafhankelijk aanbod: leeftijd is geen voorwaarde meer om een tussenkomst voor een mobiliteitshulpmiddel te kunnen krijgen. Leeftijd bepaalt enkel nog mee welk type hulpmiddel bij je past en hoe snel je dat mag vervangen. 
  • Meer huurmogelijkheden: Vanaf de leeftijd van 85 jaar of in het woonzorgcentrum worden de mobiliteitshulpmiddelen verhuurd in plaats van verkocht. Wie net (binnen de maand) revalidatie gevolgd heeft in een revalidatievoorziening, kan tijdelijk een rolstoel huren. 
  • Meer flexibiliteit bij snel degeneratieve aandoeningen: mensen die lijden aan een snel degeneratieve aandoening, kunnen bepaalde hulpmiddelen huren in plaats van kopen, via een snellere procedure. Zo kan die persoon sneller van hulpmiddel veranderen naarmate zijn ziekte evolueert. 
  • Innovatie en uitzonderingen mogelijk: je verstrekker heeft nu een optie om tussenkomsten te vragen voor nieuwe of innovatie hulpmiddelen of in bepaalde uitzonderingssituaties.