Vlaamse sociale bescherming voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen kunnen in België een statuut van tijdelijke bescherming krijgen.

Met het attest van tijdelijke bescherming kunnen ze zich wenden tot het gemeentebestuur van verblijf. Na een positieve woonstcontrole zal de gemeente hen vervolgens inschrijven in het rijksregister en een elektronische A kaart afleveren.

Zij worden meer bepaald (tijdelijk) ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Wat betekent dit voor de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming?

  • Bij woonplaats in Vlaanderen vallen ze onder de aansluitplicht en bijdrageplicht vanaf 26 jaar.
    Zij sluiten “officieel” aan bij de Vlaamse sociale bescherming.
  • Bij woonplaats in Brussel vallen ze onder de vrijwillige aansluitbaarheid.
    Ze kunnen zelf kiezen of ze al dan niet officieel aansluiten (aansluiting met premiebetaling vanaf 26 jaar). Sluiten ze niet officieel aan, dan kunnen ze “administratief” aangesloten worden (aansluiting zonder premiebetaling) wanneer zij in aanmerking komen voor financiering van zorg in de residentiële ouderenzorg of in de revalidatieziekenhuizen (zie hieronder).

Op welke pijlers van de Vlaamse sociale bescherming kunnen zij beroep doen?

Ze komen in aanmerking voor:

Ze komen niet in aanmerking voor de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming, aangezien ze niet aan de woonvoorwaarde voldoen (minstens 10 kalenderjaren – waarvan 5 opeenvolgende kalenderjaren - in Vlaanderen of Brussel wonen, of sociaal verzekerd zijn in een EU- of EER-lidstaat of in Zwitserland). Uitzondering: minderjarigen komen wel in aanmerking voor de zorgbudgetten. Voor hen is deze woonvoorwaarde immers niet van toepassing.

Betaling van de zorgpremie

De zorgkassen schrijven Oekraïense vluchtelingen momenteel niet aan om de premie te betalen. Als ze beroep willen doen op tegemoetkomingen voor zorg van de Vlaamse sociale bescherming, dan zal de zorgkas hen wel verzoeken om zich aan te sluiten, en zo nodig de premie te betalen.