Verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen (bandagisten)

Verstrekkers of bandagisten zijn gemandateerd door de Vlaamse overheid om mobiliteitshulpmiddelen aan te bieden. Alleen bij deze verstrekkers kan je een mobiliteitshulpmiddel halen dat (grotendeels) betaald wordt door de Vlaamse sociale bescherming.

Ondernemingen met verstrekkers van mobiliteitshulpmiddelen (pdf) 

Het zijn erkende "orthopedisch technologen", met een extra erkenning als verstrekker van mobiliteitshulpmiddelen. 

Gemachtigd voor snel degeneratieve aandoeningen

Mobiliteitshulpmiddelen voor mensen met een snel degeneratieve aandoening kunnen alleen afgeleverd worden door ondernemingen met verstrekkers die speciale machtiging hebben voor snel degeneratieve aandoeningen.

 

 

Revalidatievoorzieningen