Rolstoeladviesteams en gespecialiseerde rolstoeladviesteams

Een rolstoeladviesteam is een erkend team van zorgverleners dat gespecialiseerd is in mobiliteitshulpmiddelen. In zo'n team zit altijd een arts die gespecialiseerd is in revalidatie, een ergo- of kinesitherapeut en nog andere zorgverleners. Ze zijn meestal verbonden aan een (revalidatie)ziekenhuis. 

Bij zo'n rolstoeladviesteam ga je als je een meer geavanceerd (en duurder) mobiliteitshulpmiddel nodig hebt, zoals een elektronische rolstoel of scooter. Je huisarts, verstrekker/bandagist of zorgkas zal je ernaar doorverwijzen als ze denken dat je zo'n hulpmiddel nodig hebt. 

Het rolstoeladviesteam onderzoekt je gezondheidsproblemen en mogelijkheden en stelt daarmee een "rolstoeladviesrapport" op. Daarin geeft het team ook een advies over welk mobiliteitshulpmiddel voor jou geschikt is. Met dat rolstoeladviesrapport ga je naar een verstrekker om een mobiliteitshulpmiddel aan te vragen

In Brussel heten deze teams "multidisciliplinaire teams". 

Gespecialiseerd in neuromusculaire aandoeningen

Een “gespecialiseerd rolstoeladviesteam” is een team van zorgverleners gespecialiseerd in neuromusculaire aandoeningen. Ze zijn verbonden aan een "neuromusculair referentiecentrum" van een ziekenhuis. Ook zij maken rolstoeladviesrapporten, maar dan specifiek voor mensen met een snel degeneratieve aandoening. 

Revalidatievoorzieningen