Overstappen van de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning van het VAPH naar een zorgbudget

Doe je een beroep op de zogeheten “niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning van het VAPH “, dan kan je vrijwillig overstappen naar een zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningsbudget.

Let wel, hier gelden volgende voorwaarden om te kunnen overstappen:

  1. De vrijwillige stopzetting van de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning gebeurt op of na 1 januari 2017.
  2. De persoon met een handicap meldt de vrijwillige stopzetting evenals de datum van de stopzetting aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
  3. De niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning betreft geen crisishulpverlening.

Hoe je deze vrijwillige stopzetting aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) moet melden, vind je op de website van het VAPH.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap geeft je aanvraag door aan het Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming, dat op zijn beurt de informatie bezorgt aan jouw zorgkas. Die behandelt je aanvraag en zorgt voor de uitbetaling van je zorgbudget voor mensen met een handicap.