Noodzakelijke attesten voor een zorgbudget voor mensen met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is voor mensen die:

Om het zorgbudget te kunnen krijgen, moeten zij aangesloten zijn bij een zorgkas.

Het gaat meer bepaald om deze groepen van mensen:

Wie en met welk bestaand attest?

Wanneer krijgen ze een zorgbudget voor mensen met een handicap?

Volwassenen met een handicap die op de wachtlijst staan voor gehandicaptenzorg.

 • Ze staan met een actieve zorgvraag geregistreerd op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-databank van het VAPH*.
 • Ze moesten er op 31 december 2014 geregistreerd staan
 • En er ook op 1 januari 2016 geregistreerd zijn.

Dit zijn ongeveer 5.900 personen.

Een actieve zorgvraag geregistreerd  op die “Centrale Registratie voor Zorgvragen” blijft doorlopen, ook als je het zorgbudget krijgt. Als er plaats vrijkomt in de niet-rechtstreeks toegankelijke zorg- en ondersteuning van het VAPH, dan kunnen je daarnaar overstappen. Je verliest dan wel het zorgbudget.

Sinds september 2016

Minderjarigen met een handicap die een erkende aanvraag hebben voor jeugdhulp:

Dit zijn ongeveer 3.000 personen.

Sinds januari 2017

Kinderen en jongeren tot en met 25 jaar met een handicap, waarbij de handicap is aangetoond door:

 1. minstens 12 punten op de schaal voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of bijkomende of verhoogde kinderbijslag).
 2. minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming.
  Hoe wordt deze leeftijd bepaald?
  • Valt de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal vóór 1 september 2017? Dan mag je nog geen 26 jaar zijn op 1 september 2017.
  • Valt de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal op of na 1 september 2017? Dan mag je nog geen 26 jaar zijn op de startdatum van je score op de medisch-sociale schaal.

Beschik je al over een score van minstens 12 punten, en verhuis je naar Vlaanderen of Brussel? Dan moet je na je verhuis deze score melden aan een zorgkas om een zorgbudget voor mensen met een handicap te kunnen krijgen. De zorgkas zal vervolgens nagaan of je aan de voorwaarden voldoet. 

Vanaf de maand die volgt op de startdatum van je score, en ten vroegste sinds september 2017.

Vanaf 1 januari 2021 krijg je geen zorgbudget toegekend bij een eerste geldige score (minstens 12 punten) voor de integratietegemoetkoming. Heb je een geldige score voor de integratietegemoetkoming die ingaat vóór 1 januari 2021, en ben je 21 jaar of ouder eind 2020, dan blijf je verder recht hebben op je zorgbudget zolang je over een geldige score beschikt.

Volwassenen met een handicap die bij het VAPH op de wachtlijst staan voor een persoonsvolgend budget.

 • Hun vraag naar een persoonsvolgend budget kreeg de hoogste prioriteit toegekend: prioriteit 1 of 2.
 • Ze moeten in deze prioriteitengroep op de wachtlijst staan vóór 16 oktober 2017.
Vanaf mei 2019

Hiernaast kunnen personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, onder bepaalde voorwaarden vrijwillig overstappen naar een basisondersteuningsbudget.

* Met vragen over de Centrale Registratie voor Zorgvragen, kunt u terecht bij uw contactpersoon (die uw zorgvraag geregistreerd heeft) of bij de provinciale coördinatiepunten handicap.