Mobiliteitshulpmiddelen in Brussel

Wie in Brussel woont, is niet verplicht om zich aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en hoeft dus ook de zorgpremie niet te betalen. Maar je moet wel aangesloten zijn om een tussenkomst te kunnen krijgen voor je mobiliteitshulpmiddel. 

  1. Aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming? Ook jouw rolstoel of ander mobiliteitshulpmiddel wordt (grotendeels) betaald door de Vlaamse sociale bescherming. Je kan terecht bij een erkende verstrekker of je zorgkas voor de aanvraag. Heb je nog achterstallige zorgpremies te betalen, dan zal je zorgkas je daarvan verwittigen.  
  2. Niet aangesloten? Wend je tot de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC) voor een tussenkomst voor je mobiliteitshulpmiddel. Of sluit je aan bij de Vlaamse sociale bescherming! Vraag advies aan je verstrekker.
  3. Niet aangesloten, maar wel erkend door het Vlaams agentschap voor personen met een handicap? De Vlaamse sociale bescherming betaalt wel voor het onderhoud en de herstelling van je mobiliteitshulpmiddel, en voor bepaalde supplementen. Je moet je daarvoor "administratief" aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming, zonder de zorgpremie te betalen. Contacteer een zorgkas naar keuze. Om een hulpmiddel te kopen, moet je wel naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Vraag advies aan je verstrekker.

Vanaf 2022 wachttijd voor mobiliteitshulpmiddelen

Als je in Brussel woont en je je niet meteen hebt aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming (bij verhuis of zodra je 26 werd), dan geldt er vanaf 2022 een wachttijd van 5 jaar voor je beroep kan doen op de tusenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen. Je zal dan 5 jaar ononderbroken aangesloten moeten zijn en je zorgpremies moeten hebben betaald, vooraleer je aanspraak kan maken op deze tussenkomsten. 

Bij verhuis van en naar Brussel

Je verhuist van het Vlaams naar het Brussels gewest

Je kan ervoor kiezen om gewoon aangesloten te blijven bij de Vlaamse sociale bescherming door je zorgpremie te blijven betalen. 

Kies je ervoor om niet meer aan te sluiten bij de Vlaamse sociale bescherming?

  • Wil je een tussenkomst voor een mobiliteitshulpmiddel aanvragen, dan moet je daarvoor naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie.
  • Had je toen je in Vlaanderen woonde, al een mobiliteitshulpmiddel gekocht? Dat neem je gewoon mee bij verhuis, het is immers je eigendom. Stop je je aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming, dan stoppen echter ook de tussenkomsten voor onderhoud en herstel voor je mobiliteitshulpmiddel. Wil je een nieuw hulpmiddel kopen, dan ga je daarvoor naar de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en dan gelden hun termijnen voor vernieuwing van je hulpmiddel. 
  • Huurde je een mobiliteitshulpmiddel in Vlaanderen? Je hebt een uitlooprecht van 3  maanden, zodat je de tijd hebt om op je nieuwe woonplek een aanvraag (geldt niet voor verhuis naar buitenland).

Je verhuist van het Brussels gewest naar het Vlaams gewest

  • Je moet je verplicht aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming en je zorgpremie beginnen te betalen.
  • Een mobiliteitshulpmiddel dat je in Brussel gekocht hebt via de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie neem je gewoon mee. Het is je eigendom.
  • Wanneer kom je in aanmerking voor een nieuwe rolstoel? Zodra je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming, gelden onze hernieuwingstermijnen. Je valt volledig onder de Vlaamse regels zodra je in Vlaanderen woont.
  • Je krijgt pas een budget voor onderhoud en herstellingen bij aankoop van een nieuw mobiliteitshulpmiddel.