Mobiliteitshulpmiddelen

Wat is er veranderd op 1/1/2019?
Schema overname mobiliteitshulpmiddelen

Sinds 1/1/2019 zijn tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Daarvoor waren die tussenkomsten voor het grootste deel een onderdeel van de federale sociale zekerheid  (RIZIV), met nog aanvullende tegemoetkomingen bij het VAPH.

Een aantal hulpmiddelen voor verplaatsing over middellange afstand (vergelijkbaar met fietsen) vraagt u aan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

De verstrekker (bandagist) bij wie je een mobiliteitshulpmiddel gaat halen, kan je verschillende types mobiliteitshulpmiddelen voorstellen: (elektrische) rolstoelen, scooters, drie- of vierwielfietsen, loop- en stahulpmiddelen.

Je kan een mobiliteitshulpmiddel aanvragen als je voldoet aan de medische voorwaarden (op voorschrift) en de administratieve voorwaarden (aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming). Leeftijd is geen voorwaarde.

Een mobiliteitshulpmiddel koop of huur je op voorschrift van een arts. Daarmee ga je naar een verstrekker. Die doet een aanvraag voor je hulpmiddel. Na goedkeuring door je zorgkas, bezorgt je verstrekker je het mobiliteitshulpmiddel.

De Vlaamse sociale bescherming komt voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel en in de kosten voor het onderhoud en de herstellingen van dat hulpmiddel.

In bepaalde gevallen kan (en moet) je je mobiliteitshulpmiddel huren in plaats van kopen. 

Je mobiliteitshulpmiddel kan na een tijd onderhoud of herstellingen nodig hebben. De Vlaamse sociale bescherming zal een vast deel van de kosten op zich nemen voor onderhoud en herstellingen. Bij een gehuurd mobiliteitshulpmiddel zijn die kosten inbegrepen in de huurprijs.

Koop je een mobiliteitshulpmiddel via de Vlaamse sociale bescherming, dan mag je dat na een aantal jaar vervangen ("hernieuwen") en een nieuw hulpmiddel aanvragen.

Voor verstrekkers, artsen en rolstoeladviesteams

Formulieren en technische info voor de verstrekkers van mobiliteitshulmiddelen en uitleg voor de artsen en rolstoeladviesteams die de mobiliteitshulpmiddelen voorschrijven.

Ben je het niet eens met een beslissing van je zorgkas over je mobiliteitshulpmiddel? Dan kan je een beroep instellen bij de arbeidsrechtbank.