Je zorgzwaarte of zelfredzaamheid: hoe wordt mijn handicap of gezondheidsprobleem ingeschat?

Om in aanmerking te komen voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (of een andere sociale ondersteuning), moet je gezondheidsprobleem eerst erkend worden als handicap.

De erkenning van je handicap gebeurt door de Directie-generaal Personen met een Handicap; dat is een federale overheidsdienst.


Inschatting van je zorgzwaarte of zelfredzaamheid

Als je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvraagt, gaat de Directie-generaal Personen met een Handicap na in welke mate je handicap een impact heeft op je dagelijkse activiteiten (je "zelfredzaamheid").

Het gaat om dagelijkse activiteiten op deze 6 domeinen:

 1. je verplaatsen
 2. eten bereiden en opeten
 3. je verzorgen en aankleden
 4. je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
 5. gevaar inschatten en vermijden
 6. contacten onderhouden met andere personen

Per criterium kan je maximum 3 punten krijgen:

 • 0 punten = geen moeilijkheden
 • 1 punt = weinig moeilijkheden
 • 2 punten = grote moeilijkheden
 • 3 punten = onmogelijk zonder hulp van anderen

Je moet minstens 7 punten behalen op deze “schaal van zelfredzaamheid” om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood te krijgen.


Wanneer gebeurt deze inschatting?

Dit gebeurt nadat je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood hebt aangevraagd.

 1. Je dient je aanvraag in door een online vragenlijst in te vullen. Hierin peilen we, naast administratieve informatie, ook naar informatie over de impact van je handicap op je dagelijkse activiteiten.
 2. Nadat je je aanvraag hebt ingediend, vraagt de Directie-generaal Personen met een Handicap automatisch informatie op bij je arts of specialist om in te schatten wat de gevolgen zijn van je handicap.
 3. Soms volstaat deze informatie, maar in de meeste gevallen nodigt de directie-Generaal Personen met een Handicap  je nog uit voor een gesprek met een arts.

Het is mogelijk dat de Directie-Generaal Personen met een Handicap beslist om je handicap maar voor een specifieke periode te erkennen, omdat de arts van mening is dat je medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als je medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om je handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

Meer info over de inschaling bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap.