Je inkomen en het inkomen van je partner

Hoeveel je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bedraagt, hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt en het inkomen van jou en je partner.

 • Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor het zorgbudget.
 • Hoe hoger je inkomen en dat van je partner, hoe meer er wordt afgetrokken van dat maximumbedrag. Een deel van je inkomen wordt daarbij vrijgesteld (niet meegerekend)

De meest voorkomende inkomstenbronnen van jou en/of je partner waarmee rekening gehouden wordt, zijn:

 • Pensioen
 • Inkomen uit arbeid
 • Vervangingsinkomen
 • Spaargelden
 • Beleggingen
 • Eigendommen in bezit (huis, bouwgrond, weiland,..)
 • Verkoop of schenking van eigendommen (onroerende goederen zoals een huis, bouwgrond, weiland,... of roerende goederen zoals aandelen, spaargelden, beleggingen,...) 

Vrijstellingsgrenzen op het inkomen

Een deel van je inkomen wordt vrijgesteld (niet meegerekend) bij het bepalen van je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Gezinscategorie

Bedrag (per jaar)

Alleenstaande 15.622,55
Samenwonend 19.521,70

Deze bedragen voor de vrijstelling worden geïndexeerd. Ze worden dus aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.


Wie telt als partner?

Je partner is een persoon die:

 • op hetzelfde adres woont (ingeschreven is)
  EN
 • geen bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad.
 • eerste graad: vb kind, ouder, schoonouder
 • tweede graad: vb broer, zus, grootouder, schoonbroer, schoonzus
 • derde graad: vb oom, tante