Je gezondheidstoestand of je inkomen wijzigt

Hoeveel je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bedraagt, hangt af van hoeveel zorg je nodig heeft en je (gezins)inkomen. Als je een zorgbudget krijgt en je inkomen of gezondheidstoestand verandert, dan moet je dat meedelen of een herziening indienen van je dossier.


Je inkomen stijgt of daalt?

Je inkomen stijgt

Als je inkomen en/of dat van je partner met minstens 10% stijgt, dan ben je verplicht om dit mee te delen binnen de 3 maanden.

  • Deze melding doe je aan je zorgkas via je online dossier.
  • Of je kan contact opnemen met de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, stad of gemeente, of OCMW, om de wijziging van je inkomen te melden. Zo kunnen zij nagaan of de wijziging in je inkomen een invloed heeft op je zorgbudget.

Breng je je zorgkas niet op de hoogte, dan bestaat de kans dat deze je zorgbudget of een deel van je zorgbudget zal terugvorderen.

Je inkomen daalt

Als je inkomen en/of dat van je partner daalt, dan kan je een herziening vragen.

Neem contact op met de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, stad of gemeente, of OCMW, om de wijziging van je inkomen te melden. Zo kunnen zij nagaan of de wijziging in je inkomen een invloed heeft op je zorgbudget.


Verkoop of schenking van een eigendom

Als je een eigendom (huis, grond, weiland …) wegschenkt of verkoopt en je ontvangt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, moet je dat binnen de drie maanden volgend op de schenking of de verkoop meedelen aan je zorgkas.

  • Deze melding doe je aan je zorgkas via je online dossier.
  • Of je kan contact opnemen met de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, stad of gemeente, of OCMW, om de schenking of verkoop te melden.

De zorgkas houdt met deze schenking of verkoop rekening bij de herberekening van je zorgbudget.

Wacht je langer dan drie maanden om de schenking of verkoop mee te delen en als blijkt dat je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood verminderd moet worden, dan zal je zorgkas het verschil tussen het oude zorgbudget en je verminderde zorgbudget terugvorderen.


Je gezondheidssituatie wijzigt

Heb je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (tegemoetkoming hulp aan bejaarden) aangevraagd, dan werd je handicap al geëvalueerd door de Directie-generaal Personen met een handicap. Als je gezondheidstoestand wijzigt, vraag dan een herziening van je dossier.

  • Dien een herziening in via je online dossier.
  • Of vraag aan de maatschappelijk werker van je ziekenfonds, stad of gemeente, of OCMW, om de herziening aan te vragen.