In beroep gaan bij de arbeidsrechtbank

 • Als je niet akkoord gaat met een beslissing van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming over een bezwaar.

 • Om een beroep in te stellen tegen een beslissing van je zorgkas over je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

 • Om een beroep in te stellen tegen een beslissing van je zorgkas over je mobiliteitshulpmiddel.  


Beroep instellen bij de arbeidsrechtbank

Opvragen advies (enkel bij beroep tegen beslissing over een bezwaar)

Om goed te kunnen inschatten of het zinvol is om bij de arbeidsrechtbank in beroep te gaan tegen een beslissing over een bezwaar, raden wij aan het advies van de Bezwaarcommissie op te vragen.
Dat is niet mogelijk bij een beroep tegen een beslissing over een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of over een mobiliteitshulpmiddel. 

Dat advies kan je aanvragen bij het secretariaat van de Bezwaarcommissie:

Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Secretariaat Bezwaarcommissie
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
Tel: 02 553 46 90
E-mail: vsb.bezwaarzorgbudget@vlaanderen.be

Opmerking: samen met het advies wordt de beslissing opnieuw betekend, zodat de termijn om in beroep te gaan, opnieuw begint te lopen.

Je beroep indienen

Je beroep moet je indienen met een schriftelijk verzoekschrift bij de griffie van de bevoegde arbeidsrechtbank. Je kan de bevoegde arbeidsrechtbank hier terugvinden.

Je kan een advocaat aanstellen of dit verzoekschrift zelf neerleggen bij de griffie of het aangetekend verzenden.

Het verzoekschrift moet de volgende vermeldingen bevatten:

 • naam en voornaam;
 • adres;
 • de datum van de beslissing;
 • een samenvatting van de redenen waarom u deze beslissing betwist;
 • handtekening.

Termijn om beroep in te stellen 

De termijn om een beroep in te stellen is drie maanden vanaf de ontvangst van de bestreden beslissing. In principe is de ontvangstdatum de dag na de verzendingsdatum van de brief.


Verschijnen voor de rechtbank 

Voor de rechtbank verschijnen kan op verschillende manieren:

 • je kan persoonlijk verschijnen;
 • je kan je door een advocaat laten vertegenwoordigen;
 • je kan je laten vertegenwoordigen door je echtgenoot, echtgenote of partner, een bloedverwant of een aanverwant. Die persoon moet in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht;
 • je kan je laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de vakbond. Die moet eveneens in het bezit zijn van een schriftelijke volmacht.