Het zorgbudget voor mensen met een handicap combineren met andere tegemoetkomingen

Je kan het zorgbudget voor mensen met een handicap niet combineren met:

 • Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) als je jonger bent dan 21 jaar
  Uitzondering: bij een vrijwillige overstap van niet-rechtstreeks toegankelijke hulp naar het zorgbudget, kan je het zorgbudget wel steeds combineren met een IVT of IT, ook als je jonger bent dan 21 jaar.

  De minimumleeftijd waarop je recht kan krijgen op een IVT of een IT is verlaagd van 21 naar 18 jaar:

  • Je kan geen zorgbudget voor mensen met een handicap ontvangen voor de periode tussen je 18e en 21e verjaardag, als je ook een IVT of IT uitbetaald krijgt. De zorgkas ontvangt automatisch een bericht van je IVT of IT, en zet de uitbetaling van je zorgbudget stop op dat moment. Je hoeft je zorgkas dus niet zelf op de hoogte brengen van je IVT of IT.

  • Hiernaast kan je de IVT en de IT niet combineren met een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.

  • De Directie-Generaal voor Personen met een Handicap kent de IVT en de IT toe. Voor meer informatie over de wijze waarop zij de tegemoetkoming toekent, kan je terecht bij de DG Personen met een Handicap 

 • Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH. Het  zorgbudget voor mensen met een handicap is dus niet te combineren met het persoonlijke-assistentiebudget (voor minderjarigen), of met het persoonsvolgend budget (voor meerderjarigen). Een persoonsvolgend budget moet je als persoon met een erkende handicap aanvragen bij het VAPH. Het bedraagt 10.000 tot 50.000 euro per jaar. Er zijn bepaalde voorwaarden en de persoon met een handicap moet verantwoorden waarvoor hij het geld gebruikt.

 • Bepaalde vormen van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Dit gaat zowel om jeugdhulp van het VAPH als om jeugdhulp uit andere sectoren van de jeugdhulp.
  Het gaat om:

  • Dagopvang of verblijf in  een MFC/MPI/OBC van het VAPH (“semi-internaat” of "internaat")

  • NRTH mobiele/ambulante begeleiding door een MFC of thuisbegeleidingsdienst van het VAPH

  • Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijf in een residentiële voorziening van Jongerenwelzijn (“begeleidingstehuis”, “instelling bijzondere jeugdzorg”, “kamertraining”)

  • Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijf in een Onthaal, Oriëntatie en ObservatieCentrum (OOOC) erkend door Jongerenwelzijn

  • Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en verblijf in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) erkend door Kind & Gezin

  • Verblijf in een gemeenschapsinstelling erkend door Jongerenwelzijn

  • Persoonlijke assistentiebudget (PAB)

  • Een inschrijving in een internaat of internaat permanente openstelling (IPO) van een medisch-pedagogisch instituut van het Gemeenschapsonderwijs

 • Een verblijf in een residentiële gehandicaptenvoorziening buiten Vlaanderen (in Brussel, Wallonië of het buitenland)

 • Ondersteuning door een ambulante gehandicaptenvoorziening buiten Vlaanderen (in Brussel, Wallonië of het buitenland)

 • Een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis

In deze gevallen verlies je het zorgbudget voor mensen met een handicap.

Je mag het zorgbudget voor mensen met een handicap combineren met: