Gevolgen van de Brexit voor de Vlaamse sociale bescherming

Algemene stand van zaken

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten.
Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben een terugtrekkingsakkoord goedgekeurd.

Situatie tot en met 31/12/2020

Er wijzigt niets.

Situatie vanaf 01/01/2021

In principe is deze Europese wetgeving vanaf 01/01/2021 niet meer van toepassing.

Het terugtrekkingsakkoord waarborgt echter bepaalde socialezekerheidsrechten onder specifieke voorwaarden.
Als je je op 31/12/2020 in een grensoverschrijdende situatie bevindt, en zolang je je zonder onderbreking in deze situatie bevindt, blijven je rechten behouden. 
Als je een tijdelijk verblijf bent begonnen vóór 01/01/2021 kan je de noodzakelijke zorg blijven ontvangen op basis van je Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) tot het einde van je verblijf.
Op dezelfde manier kan je geplande zorg ontvangen als je daarvoor vóór 1 januari 2021 toestemming hebt gekregen.

Vanaf 1 januari 2021 geldt het Future relations Agreement tussen de E.U. en het Verenigd Koninkrijk van 24 december 2020 of het Trade and Cooperation Agreement (TCA). Bij dit akkoord wordt sociale zekerheid verder geregeld volgens de principes van de verordening 883/04 EU.

Belangrijk voor de Vlaamse Sociale Bescherming is dat de hele lange termijn zorg uitgesloten is van het toepassingsgebied van het TCA. Alle huidige pijlers van VSB vallen onder de lange termijn zorg (zorgbudgetten, tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen en tegemoetkoming voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra).


Gevolgen voor de aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming


Je woont in het Verenigd Koninkrijk

 1. Je woont in het Verenigd Koninkrijk op 31/12/2020, je bent Belgisch sociaal verzekerd wegens (laatste) tewerkstelling in Vlaanderen (of Brussel) en je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming.
  Momenteel gaat dat om 667 personen.
  Bijvoorbeeld: Je bent Belg, je hebt gewerkt in Antwerpen en woont in het Verenigd Koninkrijk en je krijgt een pensioen vanuit België.

  Zolang er geen onderbreking komt in deze grensoverschrijdende situatie, mag je verder aangesloten blijven. Je kan dan ook een aanvraag doen voor de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming.

  Ontvang je reeds een zorgbudget, dan blijf je dit ontvangen. Momenteel ontvangen 8 personen een zorgbudget.

  Wijzigt er iets in de situatie, dan kan je niet meer aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming krachtens deze overgangsmaatregel. Bijvoorbeeld:
  • Je verhuist uit het Verenigd Koninkrijk.
  • Je verandert van werk en je plaats van tewerkstelling is niet meer Vlaanderen of Brussel.
  • Je betaalt de premies voor de Vlaamse sociale bescherming niet meer tijdig.
    
 2. Je woont in het Verenigd Koninkrijk op 31/12/2020, je bent Belgisch sociaal verzekerd wegens (laatste) tewerkstelling in Vlaanderen (of Brussel) en je bent niet aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming.
  De aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming is verboden.
   
 3. Je komt vanaf 1/1/2021 wonen in het Verenigd Koninkrijk, je bent Belgisch sociaal verzekerd wegens (laatste) tewerkstelling in Vlaanderen (of Brussel).
  De aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming is verboden.

Je woont in Vlaanderen

 1. Je woont in Vlaanderen op 31/12/2020, je bent sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk en je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming.
  Je blijft aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming. De aansluiting is nu verplicht.
   
 2. Je woont in Vlaanderen op 31/12/2020, je bent sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk en je bent niet aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming.
  Zolang er geen onderbreking komt in deze grensoverschrijdende situatie kan je je verder beroepen op deze vrijstelling.


  Wijzigt er iets in de situatie dan vervalt de vrijstelling van de verplichting tot aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming krachtens deze overgangsmaatregel. Bijvoorbeeld:
  • Je verhuist uit Vlaanderen en je komt later terug in Vlaanderen wonen.
  • Je verandert van werk en je plaats van tewerkstelling is in België gelegen. Dit is ook het geval als je nadien terug in het Verenigd Koninkrijk gaat werken.
  • Je sluit vrijwillig aan bij de Vlaamse sociale bescherming.
    
 3. Je komt vanaf 1/1/2021 wonen in Vlaanderen en je bent sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk.
  De aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming is verplicht.
   
 4. Je woont in Vlaanderen en je werkt voor een internationale instelling met een eigen sociaal verzekeringsstelsel dat bij verdrag werd opgericht, zoals de V.N., E.U., Commonwealth War Graves Commission,…
  Je blijft vrijgesteld van aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming. 

Je woont in Brussel

 1. Je woont in Brussel op 31/12/2020, je bent sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk en je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming.
  Je blijft aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming. De aansluiting blijft vrijwillig.
   
 2. Je woont in  Brussel op 31/12/2020, je bent sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk en je bent niet aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming.
  Zolang er geen onderbreking komt in deze grensoverschrijdende situatie, kan je je verder beroepen op deze vrijstelling van de verplichting tot aansluiting. Aangezien er in Brussel sowieso geen aansluitingsplicht is, heeft de vrijstelling echter geen praktisch nut.
   
 3. Je komt vanaf 1/1/2021 wonen in Brussel en je bent sociaal verzekerd in het Verenigd Koninkrijk.
  De aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming is vrijwillig.
   
 4. Je woont in Brussel en je werkt voor een internationale instelling met een eigen sociaal verzekeringsstelsel dat bij verdrag werd opgericht, zoals de V.N., E.U., Commonwealth War Graves Commission,…
  Je blijft vrijgesteld van aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming.