Formulieren

Formulieren voor zorgbudgetten

Deze formulieren dienen voor de aanvraag van een van de zorgbudgetten: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, of het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Formulieren voor mobiliteitshulpmiddelen

Het medisch voorschrift waarmee een arts een mobiliteitshulpmiddel voorschrijft, het rolstoeladviesrapport en formulieren voor de verstrekkers voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel.

Formulieren om een beroep in te dienen

Met deze formulieren kan je een beroep indienen tegen een boete of tegen een beslissing van je zorgkas over je zorgbudget.

Formulieren om aan te sluiten bij een zorgkas

Deze formulieren gebruik je om je aan te sluiten bij een zorgkas of om te veranderen van zorgkas. Er zijn ook een paar formulieren voor wie in het buitenland woont of woonde of voor een internationale instelling werkt.

Formulier voor de verlaagde zorgpremie