Formulier voor de verlaagde zorgpremie

doc bestandVerklaring op eer over het sociaal verzekerd zijn in EU, EER of Zwitserland voor de verlaagde zorgpremie (349 kB)
Om aanspraak te maken op een verlaagde zorgpremie van de Vlaamse Sociale Bescherming, moet je op 1 januari van het voorgaande jaar recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Daarnaast moet je gedurende vijf opeenvolgende kalenderjaren aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens één dag van het jaar in Vlaanderen of Brussel wonen (onder wonen wordt verstaan ‘ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister');
  • op 1 januari van het jaar sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Je hoeft dit formulier alleen in te vullen als je niet voldoet aan de eerste voorwaarde. Met dit formulier verklaar je dus dat je aan de tweede voorwaarde voldoet, of aan een combinatie van de eerste en de tweede voorwaarde.