Een verhuis of andere verandering van persoonlijke gegevens

Verhuis binnen Vlaanderen

Als je verhuist binnen Vlaanderen en je deelt dat aan de gemeente mee, dan wordt je zorgkas via het Rijksregister op de hoogte gebracht van je verhuizing. Je moet het dus niet zelf aan je zorgkas meedelen.


Persoonlijke gegevens veranderen

Andere wijzigingen van je persoonlijke gegevens, zoals een nieuw telefoonnummer of rekeningnummer, moet je aanpassen via je online dossier


Verhuis van Wallonië of Brussel naar Vlaanderen?

Wie in Brussel of Wallonië woont en een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden ontvangt, moet bij een verhuis naar Vlaanderen het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger heette dit de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) opnieuw aanvragen.

Je woont in Brussel en verhuist naar Vlaanderen?

De Brusselse openbare instelling “Iriscare, Dienst Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB)" zal je een brief sturen met de nodige informatie om je dossier in orde te brengen. Sluit zo snel mogelijk aan bij een zorgkas, als je in Brussel nog niet bij een zorgkas aangesloten was. Deel aan de zorgkas mee dat je recht had op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in Wallonië.

Je woont in Wallonië en verhuist naar Vlaanderen?

Bijkomende informatie volgt zo snel mogelijk. Sluit wel zo snel mogelijk aan bij een zorgkas en deel de zorgkas mee dat je recht had op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in Wallonië.

Verhuis je naar Vlaanderen, dan moet je zo snel mogelijk een aanvraag indienen in Vlaanderen, op het moment dat je officieel verhuisd bent. Doe dit binnen de 3 maanden om geen zorgbudget te verliezen.

  • Vooraleer je de aanvraag kan indienen, moet je je eerst aansluiten bij een zorgkas en je zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming betalen.
  • Daarna kan je een aanvraag indienen.

Verhuis van Vlaanderen naar Wallonië of Brussel?

Wie in Vlaanderen woont en een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) ontvangt, moet bij een verhuis naar Wallonië of Brussel opnieuw de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen. In Wallonië of Brussel heet het zorgbudget nog steeds de "tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden".

De zorgkas zal je een brief sturen met de nodige informatie om je dossier in orde te brengen.

Verhuis je naar Brussel?

Dan moet je op het moment dat je officieel verhuisd bent, zo snel mogelijk een aanvraag indienen bij de Brusselse openbare instelling "Iriscare, Dienst Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB)" via www.myIriscare.brussels of telefonisch op het gratis nummer 0800 35 499.

Doe dit binnen de 3 maanden om geen tegemoetkoming te verliezen.

Verhuis je naar Wallonië?

Dan moet je op het moment dat je officieel verhuisd bent, zo snel mogelijk een aanvraag indienen.

  • Verhuis je naar Wallonië (uitgezonderd de gemeenten van de Duitstalige gemeenschap), dien dan de aanvraag in via www.wal-protect.be
  • Verhuis je naar een gemeente van de Duitstalige gemeenschap, dien dan de aanvraag in via http://handicap.belgium.be

Voor meer informatie neem je contact op met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds of het OCMW van de gemeente waar je woont. Zij kunnen je verder helpen met je aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van Wallonië.


Bij overlijden

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt uitbetaald tot en met de maand van het overlijden.