De zorgkassen

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje (de Vlaamse Zorgkas). 

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Voor al die vragen kun je terecht bij je zorgkas. Je zorgkas begeleidt je bij een aanvraag, geeft advies, zorgt voor het innen van je zorgpremie en het betalen van de zorgbudgetten.

Heb je nog geen zorgkas? Neem contact op met de zorgkas van je keuze. Je kan wel alleen bij een zorgkas van een ziekenfonds aansluiten als je bij datzelfde ziekenfonds bent aangesloten voor je ziekteverzekering. Je kan ook nooit bij 2 zorgkassen tegelijk aangesloten zijn.

Van zorgkas veranderen? Vul vóór 5 december dit doc bestandFormulier om een verandering van zorgkas aan te vragen (320 kB) in. Bezorg dat aan de zorgkas waarnaar je wenst over te stappen.

Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
België
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Antwerpsestraat 145
2500 Lier
België
Vlaamse Zorgkas
Koning Albert-II laan 35, bus 36
1030 Brussel
België

Vragen over mobiliteitshulpmiddelen?
T: 02 553 45 90 
E: vlaamsezorgkas.mobiliteitshulpmiddelen@vlaanderen.be

Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Livornostraat 25
1050 Brussel
België
02 542 88 70
02 542 86 46

Vragen over mobiliteitshulpmiddelen?
T: 02 542 88 74
E: Mobiliteitshulpmiddel@lm.be 

Vragen over de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of centrum voor dagverzorging?

T tel. 02 542 88 71
E Zorgticket@lm.be

Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Lenniksebaan 788A
1070 Brussel
België
02 778 92 11
02 778 94 00
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
België
02 515 06 20
02 515 03 08

Vragen over mobiliteitshulpmiddelen?

  • In Limburg: 011 24 97 01
  • In West-Vlaanderen: 056 23 02 30
  • In Antwerpen: 03 285 43 48
  • In Oost-Vlaanderen: 09 333 58 21
  • In Vlaams-Brabant: 011 24 99 47

E: infoMOHM@socmut.be