Over de Vlaamse sociale bescherming

Extra bescherming bovenop de sociale zekerheid

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kun je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan zorgbehoevende mensen, betaalt voor rolstoelen en andere loophulpmiddelen en investeert in zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, en revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen.Daarnaast staat de Vlaamse sociale bescherming in voor vergoedingen van zorg- of hulpverleners voor hun deelname aan een multidisciplinair overleg.

Je zorgpremie komt goed terecht

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij jouw solidaire zorgpremie. Net als ruim 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betaal je elk jaar een zorgpremie. Sinds 2021 bedraagt die 54 euro (of 27 euro voor mensen met een laag inkomen). Je betaalt die zorgpremie elk jaar aan je zorgkas.

De Vlaamse overheid vult de inkomsten van de zorgpremies aan met meer dan 2 miljard euro (vooral om zorg- en personeelskosten te betalen in de ouderenzorg, revalidatieziekenhuizen en -voorzieningen). Met jouw zorgpremie én belastinggeld ben je dus solidair met honderdduizenden zorgbehoevende mensen in Vlaanderen.

Jaarverslag

pdf bestandJaarverslag 2020 van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (764 kB)

Dit jaarverslag biedt heel wat cijfers over de omvang en de werking van de Vlaamse sociale bescherming.

De zorgkassen voor advies en begeleiding

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Voor al die vragen kun je terecht bij je zorgkas.

Je zorgkas begeleidt je bij een aanvraag, geeft advies, zorgt voor het innen van je zorgpremie en het betalen van de zorgbudgetten.

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas.

Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje. 

Een Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse sociale bescherming is een initiatief van de Vlaamse overheid. Om het te organiseren, heeft de overheid een Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming opgericht. 

Dat agentschap erkent de zorgkassen en geeft hen de opdracht om iedereen in Vlaanderen deel te laten uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming. Het agentschap zorgt ook voor de verdere uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming de komende jaren.

Het is een onderdeel van het Agentschap Zorg en Gezondheid

De Vlaamse sociale bescherming uitgelegd door experten

Meer cijfers over de Vlaamse sociale bescherming.