Over de Vlaamse sociale bescherming

Extra bescherming bovenop de sociale zekerheid

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kun je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming. Die geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben. Daarmee kunnen ze de kosten betalen van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp.

De solidariteit van 4,5 miljoen zorgpremies

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij de zorgpremies die iedereen in Vlaanderen betaalt. Ruim 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie. In 2021 bedraagt die 54 euro (of 27 euro voor mensen met een laag inkomen). Je betaalt die zorgpremie elk jaar aan je zorgkas.

Je zorgpremie komt goed terecht

Van die zorgpremie gaat:

  • 46% naar zwaar zorgbehoevenden
  • 45% naar ouderen met een zorgnood
  • 5% naar mensen met een handicap
  • 4% naar diverse kosten om deze zorgbudgetten mogelijk te maken (o.a. werkingskosten en kosten voor de beoordeling van de zorgnood)

De Vlaamse overheid vult de inkomsten van de zorgpremies aan met meer dan 500 miljoen Vlaams belastinggeld. Zo kunnen we samen meer dan 300.000 zorgbehoevende mensen in Vlaanderen een zorgbudget bieden om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Mobiliteitshulpmiddelen

Wie door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, kan via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kopen of huren. Een rolstoel, elektrische scooter, duwwandelwagen, driewielfiets ...

De Vlaamse sociale bescherming komt voor een groot stuk tussen in de kosten voor de aankoop of de huur van een mobiliteitshulpmiddel en in de kosten voor het onderhoud en de herstelling van dat hulpmiddel.

Meer dan 60.000 mensen in Vlaanderen maken vandaag al gebruik van zo'n mobiliteitshulpmiddel. 

Zorgbudgetten voor wie zorg nodig heeft

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Er bestaan verschillende categorieën:

  • Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro/maand, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben. Vroeger heette dat de “zorgverzekering”.
  • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van maximaal 594 euro/maand (afhankelijk van het inkomen). Vroeger heette dat de “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”.
  • Een zorgbudget voor mensen met een handicap van 300 euro/maand. Het gaat om zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat budget draagt ook de naam “het basisondersteuningsbudget”.

Met een zorgbudget staan zorgbehoevenden sterker.

Ze kunnen de mensen vergoeden die hen elke dag helpen of extra kosten opvangen die ze als zorgbehoevende hebben. Die kosten zijn voor elke zorgbehoevende anders.

Het kan gaan om extra vervoerskosten, extra uitgaven voor kleinere hulpmiddelen, dieetvoeding, verzorgingsmateriaal, extra kinesitherapie, pedicure of een eigen bijdrage in het woonzorgcentrum.

Aan het woord

Ruiz, Lieven, Liliane en Ruth krijgen zo'n zorgbudget. Ontdek hier hun getuigenis.

Jaarverslag

pdf bestandJaarverslag 2020 van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (764 kB)

Dit jaarverslag biedt heel wat cijfers over de omvang en de werking van de Vlaamse sociale bescherming.

De zorgkassen voor advies en begeleiding

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Voor al die vragen kun je terecht bij je zorgkas.

Je zorgkas begeleidt je bij een aanvraag, geeft advies, zorgt voor het innen van je zorgpremie en het betalen van de zorgbudgetten.

Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas.

Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje. 

Een Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse sociale bescherming is een initiatief van de Vlaamse overheid. Om het te organiseren, heeft de overheid een Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming opgericht. 

Dat agentschap erkent de zorgkassen en geeft hen de opdracht om iedereen in Vlaanderen deel te laten uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming. Het agentschap zorgt ook voor de verdere uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming de komende jaren.

Het is een onderdeel van het Agentschap Zorg en Gezondheid

De Vlaamse sociale bescherming uitgelegd door experten

Meer cijfers over de Vlaamse sociale bescherming. 

Stap voor stap meer sectoren in de Vlaamse sociale bescherming

Met de zesde staatshervorming werden belangrijke onderdelen op het vlak van zorg en gezondheid overgedragen naar de deelstaten. De bevoegdheden op vlak van (langdurige) zorg, hulpmiddelen en revalidatie zullen stap voor stap onder de Vlaamse sociale bescherming terecht komen.   

In een eerste fase werden de zorgbudgetten, de residentiële ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Op 1 januari 2022 komen daar de revalidatieziekenhuizen en het multidisciplinair overleg bij.

Grote investeringen in de ouderenzorg

De Vlaamse sociale bescherming betaalt ook voor een heel groot deel van de zorg- en personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra…). Dat gebeurt nu nog achter de schermen, maar het zorgt ervoor dat ouderen lang niet alles zelf hoeven te betalen bij een verblijf in een ouderenzorgvoorziening.

Revalidatiecentra

De revalidatieziekenhuizen worden vanaf 1 januari 2022 opgenomen in de Vlaamse Sociale Bescherming. Dat betekent dat ze hun financiering zullen krijgen van de Vlaamse sociale bescherming. De zorgkassen zullen instaan voor de behandeling van de dossiers. Concreet moet het revalidatieziekenhuis de verpleegdagen aan de zorgkassen factureren. Het is meteen een grote stap in de verdere digitalisering van de meldingen rond de opname en het ontslag van de patiënt en  de facturatie.

Multidisciplinair overleg

Personen met een langdurige zorgnood, die thuis wonen, komen vaak in contact met verschillende zorgverleners (zoals de huisarts, thuisverpleging, gezinszorg,…). Goede afstemming  en zorgcoördinatie tussen de persoon met een zorgnood en de verschillende zorgverleners is cruciaal. Dit gebeurt tijdens het multidisciplinair overleg. De financiering van dit overleg wordt vanaf 1 januari 2022 ook opgenomen door de zorgkassen in de Vlaamse sociale bescherming.

Zorgtickets

In een latere fase komt er een zorgticket. Dat zal je kunnen inruilen voor dienstverlening in verschillende zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg of centra voor geestelijke gezondheidszorg.