Boete en beroep tegen de boete

Wie in het Vlaams Gewest woont en ouder is dan 25, is verplicht om elk jaar de zorgpremie te betalen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro.


Boete van 250 euro

Betaal je 2 keer je zorgpremie niet of niet volledig, dan loop je een boete op van 250 euro. Die 2 jaar dat je niet (volledig) betaald hebt, hoeven elkaar niet op te volgen. Elk jaar dat je had moeten betalen, telt mee. 

Wie op 1 januari van het jaar vóór de boete, recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van je ziekteverzekering, krijgt een boete van 100 euro.

 


Een laatste waarschuwing van je zorgkas

Voor je een boete krijgt, zal je zorgkas je nog een aangetekende brief sturen. Je krijgt zo nog de kans om de verschuldigde zorgpremies te betalen en een boete te vermijden.

Procedure vanaf 2019

Je zorgkas stuurt je een aangetekende brief vóór 1 september. Betaal je de verschuldigde zorgpremies alsnog vóór 5 oktober, dan krijg je geen boete.

Betaal je dan nog altijd niet of slechts gedeeltelijk, dan zal je een aangetekende brief krijgen van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Dan moet je binnen de 2 maanden de boete plus alle achterstallige zorgpremies betalen. Doe je dat niet, dan zal een deurwaarder ingeschakeld worden. 

Procedure tot en met 2018

Tot en met 2018 stuurde de zorgkas een aangetekende brief vóór 31 maart. Je kreeg de mogelijkheid om de verschuldigde zorgpremies te betalen vóór 30 april, om een geldboete alsnog te vermijden.

De boete aanvechten?

Ga je niet akkoord met de boete, dan kan je een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming via het online formulier.

In de aangetekende brief die je gekregen hebt met de boete, staat tegen welke datum je dat beroep ten laatste moet indienen. 

Mogelijk geldige redenen voor beroep

  1. Je kan aantonen dat je niet verplicht was om een zorgpremie te betalen (bv. bij sommige Europese en internationale regelingen);
  2. Je hebt een geldige reden om je premies niet of niet volledig te betalen (bv. een persoonlijk faillissement of een collectieve schuldenregeling). In het online formulier vind je de mogelijke redenen om beroep in te dienen tegen de administratieve geldboete.
  3. Je hebt geen aangetekende brief ontvangen van je zorgkas met een laatste waarschuwing om je achterstallige premies te betalen.
  4. Je hebt je premies toch tijdig betaald.
  5. Je kreeg verkeerdelijk een volledige zorgpremie aangerekend, in plaats van een verminderde premie, want op 1 januari van het voorgaande jaar had je recht op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

Alle mogelijke redenen voor een beroep tegen de boete staan in het online formulier.

Voeg de nodige documenten bij het online formulier (je kan deze opladen), waarmee je de reden voor je beroep kunt bewijzen.

Na je beroep

Zodra je het beroep hebt ingediend, vervalt de termijn voor de betaling van de boete.

Is je beroep ongegrond of onontvankelijk, dan moet je alsnog binnen de twee maanden de opgelegde boete betalen.

Is je beroep gegrond, dan vervalt de boete. Mogelijk moet je wel nog achterstallige zorgpremies betalen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming zal je zorgkas informeren over de beslissing.


 

Contact over de boete
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België