Beroep indienen tegen de beslissing over uw zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)

Ga je niet akkoord met de beslissing van de zorgkas over het zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningbudget? Dan kan je een beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming via het online formulier. De zorgbehoevende hoeft het beroep niet zelf in te dienen. Dit kan ook door een andere persoon gebeuren. De persoon die het beroep indient, moet inloggen met de eigen e-ID. Deze gegevens worden niet bewaard op dossierniveau.

Je kan geen beroep indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming over de erkenning van de handicap, of over het attest of bewijs waarmee de behoefte aan zorg en ondersteuning moet worden aangetoond.

Vanaf 15 augustus 2021 moet je bij het indienen van een beroep een dossiertaks van 75 euro betalen aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.
Heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming, dan betaal je een verminderde dossiertaks van 37,50 euro. Personen in een behartenswaardige situatie moeten deze dossiertaks niet betalen.
Wordt je beroep positief beslist, dan krijg je de dossiertaks teruggestort.

Zie ook: beroep tegen de terugvordering van een zorgbudget


Beroep indienen

Dien het beroep in via het online formulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd). Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.

Termijn om beroep in te dienen

Het beroep moet je indienen binnen de 90 dagen na ontvangst van de beslissing.
De termijn van 90 kalenderdagen begint te lopen de dag nadat je de beslissing van je zorgkas hebt ontvangen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming stelt als principe dat je de beslissing van de zorgkas uiterlijk 5 werkdagen na de datum ervan ontvangen hebt. Als dat in werkelijkheid later zou zijn, vraag dan aan je zorgkas een schriftelijke verklaring over de effectieve verzendingsdatum van de beslissing. Voeg die verklaring bij het beroepschrift.


Beslissing

Als je beroepschrift ontvankelijk is, dan bezorgt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het aan de administratieve beroepscommissie. Die geeft binnen 3 maanden na ontvangst een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt binnen 1 maand na ontvangst van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief. 

Er is momenteel een achterstand bij het behandelen van de beroepen, als gevolg van de coronacrisis. Hierdoor is het mogelijk dat we je beroep niet binnen deze termijnen kunnen behandelen.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming heeft extra maatregelen getroffen om deze achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

Als je niet akkoord gaat met die beslissing over je beroep, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.

 

Via deze link kan je je beroep online indienen.

Gebruik dit contactformulier niet om een beroep in te dienen, maar om vragen te stellen over je beroep.