afbeelding zorgpremie.

Je zorgpremie komt goed terecht

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij jouw solidariteit. Net als 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betaal je elk jaar een zorgpremie van 53 euro of 26 euro. Daarmee verbeter je de levenskwaliteit van meer dan 300.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen.

Hoemapge zorbudget

Heb je recht op een zorgbudget?

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld voor ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Zo kunnen zorgbehoevenden extra zorguitgaven opvangen, zoals vervoerskosten, verzorgingsmateriaal of een bijdrage in het woonzorgcentrum.

afbeelding zorgen

Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 worden mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming. Wie een hulpmiddel nodig heeft om zich te verplaatsen, zal via de Vlaamse sociale bescherming een "mobiliteitshulpmiddel" kunen kopen of huren.

Ben je het niet eens met je boete of een beslissing van de zorgkas?  Dien een beroep in.

afbeelding zorgkas

Neem contact op met je zorgkas

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Voor al je vragen kan je bij je zorgkas terecht.

afbeelding in de pijplijn

Ook grote investeringen in de ouderenzorg

De Vlaamse sociale bescherming betaalt ook voor een heel groot deel van de zorg- en personeelskosten in de ouderenzorg (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra…). Dat gebeurt nu nog achter de schermen, maar het zorgt ervoor dat ouderen lang niet alles zelf hoeven te betalen bij een verblijf in een ouderenzorgvoorziening. In een latere fase komt er een zorgticket. Dat zal je kunnen inruilen voor dienstverlening in verschillende zorgvoorzieningen zoals woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg of centra voor geestelijke gezondheidszorg.