Wallonië, Europa en internationale instellingen

Samen met de oprichting van de Europese Gemeenschap is er ook een Europese regelgeving ontstaan die bindend is voor alle lidstaten en waarmee de Vlaamse sociale bescherming rekening houdt. Dat is geregeld in het ministerieel besluit van 2 juli 2010 betreffende de uitvoering van de zorgverzekering.