De zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming

  • Iedereen die in het Vlaams gewest woont, moet vanaf het jaar waarin hij 26 wordt, elk jaar een zorgbijdrage betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. Die zorgbijdrage betaal je aan een zorgkas. Zo ben je aangesloten bij die zorgkas en heb je recht op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.
  • Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten en kan dus kiezen om solidair de zorbijdrage te betalen. Alleen wie aangesloten is, heeft recht op de tegemoetkomingen.
  • Ook grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties kunnen of moeten zich in bepaalde gevallen aansluiten.
Aansluiten in Vlaanderen

Iedereen die in het Vlaams gewest woont of komt wonen en ouder is dan 25 jaar, is verplicht elk jaar een zorgbijdrage te betalen voor de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt die aan een van 1 van de 6 zorgkassen in Vlaanderen. Zo ben je aangesloten bij die zorgkas en heb je recht op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.

Aansluiten in Brussel

Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten en kan dus kiezen om solidaire de zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Alleen wie aangesloten is, heeft recht op de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming.

Wallonië, Europa en internationale instellingen

Hier vindt u meer informatie over de aansluiting van inkomende grensarbeiders, de vrijstelling van aansluiting voor uitgaande grensarbeiders, personeelsleden van internationale organisaties, buitenlandse studenten en Belgische militairen.