Je inkomen en het inkomen van je partner

Hoeveel je zorgbudget voor ouderen met een zorgnood bedraagt, hangt af van hoeveel zorg je nodig hebt en het inkomen van jou en je partner.

 • Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een maximaal maandelijks bedrag voor het zorgbudget.
 • Hoe hoger je inkomen en dat van je partner, hoe meer er wordt afgetrokken van dat maximumbedrag.

De meest voorkomende inkomstenbronnen van jou en/of je partner waarmee rekening gehouden wordt zijn:

 • Pensioen
 • Inkomen uit arbeid
 • Vervangingsinkomen
 • Spaargelden
 • Beleggingen
 • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..)
 • Verkoop of schenking van eigendommen

Wie telt als partner?

Je partner is een persoon die:

 • op hetzelfde adres woont (ingeschreven is)
  EN
 • geen bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad.
 • eerste graad: vb kind, ouder, schoonouder
 • tweede graad: vb broer, zus, grootouder, schoonbroer, schoonzus
 • derde graad: vb oom, tante