Formulieren om aan te sluiten bij een zorgkas

Aansluiting bij een zorgkas

doc bestandFormulier om de aansluiting aan te vragen van een zorgbehoevende bij een zorgkas (221 kB)

Met dit formulier kan een zorgbehoevende persoon een aansluiting aanvragen bij een zorgkas. Bezorg dit formulier aan de zorgkas waarbij de zorgbehoevende wil aansluiten.

doc bestandFormulier om een verandering van zorgkas aan te vragen (179 kB)

Met dit formulier verander je van zorgkas.

Als je de aanvraag vóór 5 december indient, verander je op 1 januari van het daaropvolgende jaar van zorgkas.
Bezorg dit formulier aan de zorgkas waarbij je je wil aansluiten.


Europa en internationaal

doc bestandFormulier voor de verklaring over het statuut van niet-Belgisch sociaal verzekerde (198 kB)

Woon je in Vlaanderen (incl. Brussel) en ben of was je niet-Belgisch sociaal verzekerd? Verklaar met dit formulier dat je verzekerd bent of was in een lidstaat van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland, dat je bij een Europese of internationale organisatie werkt(e), of dat je ten laste bent of was van een persoon die bij een Europese of internationale instelling werkt.


doc bestandFormulier voor de verklaring op erewoord over het sociaal verzekerd zijn in EU, EER of Zwitserland (176 kB)

Om aanspraak te maken op een zorgbudget van de Vlaamse sociale bescherming, moet je gedurende de laatste vijf jaar, voorafgaand aan de datum waarop je recht hebt op een zorgbudget, ononderbroken aan minstens 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. in Vlaanderen of Brussel wonen (onder wonen wordt verstaan "ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister");
  2. sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.

Vul dit formulier alleen in als je niet voldoet aan de eerste voorwaarde.
Met dit formulier verklaar je dat je aan de tweede of aan de eerste en de tweede voorwaarde voldoet.