Boete en bezwaar tegen de boete

Wie in het Vlaams Gewest woont en ouder is dan 25, is verplicht om elk jaar de zorgpremie van 51 of 26 euro te betalen. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro.


Boete van 250 euro als je 3 jaar niet betaalt

Betaal je 3 keer je zorgpremie niet of niet volledig, dan loop je een boete op van 250 euro. Die 3 jaar dat je niet (volledig) betaald hebt, hoeven elkaar niet op te volgen. Elk jaar dat je had moeten betalen, telt mee. 

Wie op 1 januari van het jaar vóór de boete, recht had op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van je ziekteverzekering, krijgt een boete van 100 euro.


Een laatste waarschuwing van je zorgkas

Voor je een boete krijgt, zal je zorgkas je nog een aangetekende brief sturen. Die krijg je vóór 31 maart. Je krijgt zo nog de kans om de verschuldigde zorgpremies te betalen en een boete te vermijden.

Betaal je de verschuldigde zorgpremies alsnog vóór 30 april, dan krijg je geen boete.

Betaal je dan nog altijd niet, dan zal je aangetekende brief krijgen van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Dan moet je binnen de 2 maanden de boete plus alle achterstallige zorgpremies betalen. Doe je dat niet, dan zal een deurwaarder ingeschakeld worden. 

De boete aanvechten?

Ga je niet akkoord met de boete, dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming. Stuur ons dit docx bestandFormulier om een bezwaar tegen de administratieve geldboete in te dienen (130 kB)

In de aangetekende brief die je gekregen hebt met de boete, staat tegen welke datum je dat bewaar ten laatste moet indienen. 

Mogelijk geldige redenen voor bewaar

  1. Je kan aantonen dat je niet verplicht was om een zorgpremie te betalen (bv. bij sommige Europese en internationale regelingen);
  2. Je hebt een geldige reden om je premies niet of niet volledig te betalen (bv. een persoonlijk faillissement of een collectieve schuldenregeling). Je vindt de mogelijke redenen in het bezwaarformulier tegen de administratieve geldboete.
  3. Je hebt geen aangetekende brief ontvangen van je zorgkas met een laatste waarschuwing om je achterstallige premies te betalen.
  4. Je hebt je premies toch tijdig betaald.
  5. Je kreeg verkeerdelijk de zorgpremie van 51 euro aangerekend in plaats van 26 euro, want op 1 januari van het voorgaande jaar had je recht op de verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering.

Alle mogelijke redenen voor een bezwaar tegen de boete staan in het docx bestandFormulier om een bezwaar tegen de administratieve geldboete in te dienen (130 kB)

Stuur de nodige documenten mee waarmee je de reden voor je bezwaar kunt bewijzen.

Na je bezwaar

Zodra je het bezwaar hebt ingediend, vervalt de termijn voor de betaling van de boete.

Is je bezwaar ongegrond of onontvankelijk, dan moet je alsnog binnen de maand de opgelegde boete betalen.

Is je bezwaar gegrond, dan vervalt de boete. Mogelijk moet je wel nog achterstallige zorgpremies betalen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming zal je zorgkas informeren over de beslissing.


 

Contact over de boete
Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 Brussel
België
Download

Teken bezwaar aan tegen de boete met dit docx bestandFormulier om een bezwaar tegen de administratieve geldboete in te dienen (130 kB)

Alle geldige redenen voor een bezwaar staan in dit formulier.