Bezwaar tegen de beslissing over uw zorgbudget voor mensen met een handicap (basisondersteuningsbudget)

Ga je niet akkoord met de beslissing van de zorgkas over het zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningbudget? Dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming via het online bezwaarformulier

> Zie ook: bezwaar tegen de terugvordering van een zorgbudget

Je kan geen bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming over de erkenning van de handicap, of over het attest of bewijs waarmee de behoefte aan zorg en ondersteuning moet worden aangetoond.


Bewaar indienen

Dien het bezwaar in via het online bezwaarformulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd). Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.

Het bezwaar moet je indienen binnen de 90 dagen na ontvangst van de beslissing.
De termijn van 90 kalenderdagen begint te lopen de dag nadat je de beslissing van je zorgkas hebt ontvangen. Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming stelt als principe dat je de beslissing van de zorgkas uiterlijk 5 werkdagen na de datum ervan ontvangen hebt. Als dat in werkelijkheid later zou zijn, vraag dan aan je zorgkas een schriftelijke verklaring over de effectieve verzendingsdatum van de beslissing. Voeg die verklaring bij het bezwaarschrift.


Beslissing

Als je bezwaarschrift ontvankelijk is, dan bezorgt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het aan de Bezwaarcommissie. Die geeft een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt op basis van het advies, een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als je niet akkoord gaat met die beslissing over je bewaar, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.