Bezwaar over de terugvordering van een zorgbudget

Je zorgkas kan in bepaalde situaties beslissen om een zorgbudget terug te vorderen. Je moet dat zorgbudget dan terugbetalen. Vind je dat onterecht, dan kan je een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming via het online bezwaarformulier.

De terugvordering kunnen we enkel in twee situaties ongedaan maken of beperken:

  • je inkomen bevindt zich onder de armoedegrens, voor het jaar 2016 bedroeg de armoedegrens 13.337 euro voor een alleenstaande, en 20.065,5 euro voor een koppel. Voeg in dat geval bij je bezwaar je laatste aanslagbiljet van de personenbelasting.
  • je inkomen bevindt zich boven de armoedegrens, maar je kan het gevraagde bedrag niet betalen omdat je uitzonderlijke kosten hebt ten gevolge van jouw verminderde zelfredzaamheid. Voeg in dat geval bij je bezwaar de bewijsstukken van die uitzonderlijke kosten en het bewijs dat de kosten een gevolg zijn van jouw toestand. Mogelijke bewijsstukken daarvoor zijn:
    • een verslag, opgesteld door de Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds of het OCMW, met een opsomming van de uitzonderlijke kosten en de motivering dat de kosten een gevolg zijn van jouw verminderde zelfredzaamheid;
    • een factuur van de uitzonderlijke kosten die een gevolg zijn van jouw verminderde zelfredzaamheid.

Bezwaar indienen

Dien het bezwaar in via het online bezwaarformulier (je gegevens worden beveiligd doorgestuurd). Je ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail als bewijs van de indiening.
Voeg ook je bewijsstukken toe (het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting of bewijsstukken van uitzonderlijke kosten door verminderde zelfredzaamheid).

Dien je bezwaar in binnen de 90 dagen na ontvangst van de beslissing.


Beslissing

Is je bezwaarschrift ontvankelijk, dan bezorgt het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming het aan de Bezwaarcommissie. Die geeft een gemotiveerd advies aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming.

Het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming neemt een gemotiveerde beslissing. Je ontvangt deze binnen de 8 dagen via een aangetekende brief.

Als je niet akkoord gaat met de beslissing over je bezwaar, dan kan je binnen de 3 maanden na ontvangst van de beslissing een beroep instellen voor de arbeidsrechtbank.